top of page

Om Rammebransjeforbundet

Rammebransjeforbundet i Norge (RF) er en bransjeforening for kreative og interesserte bedrifter som arbeider med kunst og innramming av kunst.

 

Styre består av:

Styreleder Bjørn Wang

Nestleder Morten Solheim

Styremedlem Lisbeth Solheim

Styremedlem Rune Kristiansen

Vår fagopplæring skjer som fordypningsfag innenfor «glassfaget». Følgende to lenker er nyttige for mer informasjon: www.glassportal.no og www.Kongsberg.vgs.no . På disse to stedene finner du opplysninger om hvordan du kan skaffe deg formell fagopplæring innen rammefaget.

Siden starten i 1981 har RF vært en pådriver for å opprettholde og heve standarden i faget, og vi har i dag både Fagbrev og Mesterbrevordning i faget. I RF finner du de som er mest interessert i egen faglig utvikling, og bruker du et av våre medlemmer når du rammer inn dine bilder skal du ha trygghet for at du tar vare på minner og verdier på en god måte

bottom of page