top of page

Utdanning

Rammemaker er ikke en beskyttet yrkestittel. Det betyr at det finnes flere utdannings veier som fører frem. 

Den formelle mulighet er å ta fagbrev og senere mesterbrev. Rammefaget er et fordypningsfag innenfor glassfaget. Ved å klikke på linken nedenfor kan du lese mer på hjemmesiden til Glass og fasadeforeningen (GF). Opplæringen foregår på Glassfagsenteret som drives i samarbeid med Kongsberg videregående skole .

klikk på GF logo

I mange av våre medlemsbedrifter har de ansatte kvalifisert seg ved å hospitere hos anerkjente rammemakere i kortere eller lengere tid. Ved å delta i fagkurs som arrangeres av Rammebransjeforbundet eller av noen av våre leverandører, ved studiebesøk eller på annen måte oppnås fagkompetanse for nye rammemakere. På samme måte  frisker etablerte opp sine kunnskaper i faget, og får nye ideer å ta med hjem til sin virksomhet.

Rammebransjeforbundet arrangerer årlig fagkurs for sine medlemmer, og ved å samle medlemsbedriftene til faglig utveksling. Derigjennom sikres kundene profesjonelt og faglig forsvarlig utført arbeid.

bottom of page